Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy)

0106.2018

Krajowa Komisja Akredytacyjna informuje, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek założyciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) uzyskało zgodę na wprowadzenie w Polsce Certyfikatu EuroPsy.

Informacje ogólne
Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych krajach Europy, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani byliby psychologowie spełniający europejski poziom jakości przygotowania zawodowego. Europejski Rejestr Psychologów prowadzony jest przez EFPA w Internecie.
W Polsce przyznawaniem certyfikatu zajmować się będzie Krajowa Komisja Akredytacyjna (National Awarding Committee). Została ona powołana przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, jednak EuroPsy dostępne będzie dla wszystkich psychologów, niezależnie od ich przynależności do różnych towarzystw czy stowarzyszeń.
Certyfikat ma charakter indywidualny i nadawany jest psychologowi na jego własny wniosek na 7 lat z możliwością odnowienia.

Ścieżka nr 1: dla doświadczonych praktyków od 1 czerwca 2018
Procedura dla doświadczonych praktyków uruchomiona zostanie od 1 czerwca 2018 roku i będzie realizowana do końca 2020 roku.
O certyfikat w tej procedurze mogą ubiegać się psycholodzy z wykształceniem wyższym, którzy ukończyli pięcioletnie studia magisterskie, uprawiający zawód od ponad trzech lat i spełniają następujące warunki:
- Ukończone studia magisterskie do końca 2015 r. i posiadany tytuł magistra psychologii
- Co najmniej 3 lata udokumentowanej pracy lub niezależnej praktyki w ciągu ostatnich 6 lat jako psycholog praktyk,
- Pisemne zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego PTP.
Powinni oni złożyć dokumenty, których formularze zostaną umieszczone na stronie internetowej www.europsy.info.pl w zakładce ŚCIEŻKA DLA DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW

Ścieżka nr 2: dla wstępujących w zawód psychologów od 1 października 2018
Wstępujący w zawód psychologowie, aby otrzymać certyfikat EuroPsy powinni spełnić następujące warunki:

- Ukończyć pięcioletnie studia magisterskie (jednolite lub w formacie 3+2) po 2015 roku                                     - Odbyć roczną praktykę/staż pod opieką Opiekuna Stażu
- Podpisać zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego PTP.
Szczegóły procedury zostaną umieszczone na stronie www.europsy.info.pl     w zakładce ŚCIEŻKA DLA WSTĘPUJĄCYCH W ZAWÓD PSYCHOLOGÓW.

Wszystkie szczegóły na stronie www.europsy.info.pl  oraz  www.europsy-efpa.eu

XNie pokazuj więcej tego powiadomienia Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.