Jak zostać członkiem Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP?

Członkiem Sekcji może być osoba, która jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jest zainteresowana działalnością Sekcji. Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji. Członków Sekcji przyjmuje Zarząd Sekcji.

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

Warunki ubiegania się o członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologicznym dostępne są na stronie internetowej www.ptp.org.pl

Składki członkowskie

Składki członkowskie na rzecz Sekcji wynoszą 30,00 zł rocznie.

Osoby, które przeszły na emeryturę są zwalniane  z opłat członkowskich po poinformowaniu o tym fakcie Zarządu Sekcji.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
u. Stawki 5/7
00-183 Warszawa

Bank PKO BP SA. I/O Warszawa
45 1020 1013 0000 0802 0002 9058 

koniecznie z dopiskiem: Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka PTP

XNie pokazuj więcej tego powiadomienia Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.