Superwizje

Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka organizuje grupy superwizyjne dla psychologów pracujących z dziećmi i ich rodzinami. Superwizje są prowadzone przez osoby posiadające certyfikat konsultanta z zakresu psychologii klinicznej dziecka nadany przez PTP.

Dotychczas superwizje prowadzili następujący konsultanci:

  • prof. dr hab. Marina Zalewska - konsultant w zakresie wszystkich specjalności psychologii klinicznej dziecka
  • dr Joanna Radoszewska - konsultant w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom chorym somatycznie
  • dr hab. Małgorzata Święcicka - konsultant w zakresie problemów kliniczno-edukacyjnych dziecka
  • mgr Monika Biała - konsultant w zakresie problemów kliniczno-edukacyjnych dziecka

Zarząd Sekcji:

  • przyjmuje zgłoszenia chętnych do udziału w superwizjach i poszukuje konsultantów o odpowiedniej specjalności do zgłaszanych oczekiwań;
  • zapewnia lokal, w którym odbywają się spotkania, na terenie Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7;
  • zapewnia obsługę finansową.

Udział w spotkaniach jest odpłatny. Uczestnicy opłacają z góry cykl przynajmniej 6 spotkań. Wysokość opłaty za taki cykl wynosi 200 zł dla członków PTP i 250 zł dla osób niebędących członkami.

Wpłat należy dokonywać na konto

PTP: ZG PTP 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
z dopiskiem Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka superwizja.

Istnieje możliwość tworzenia kolejnych grup. Osoby zainteresowane udziałem w grupach superwizyjnych proszone są kontakt z Zarządem Sekcji.

XNie pokazuj więcej tego powiadomienia Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.