Zarząd Sekcji

Przewodnicząca

Dr hab. Małgorzata Święcicka ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizację psychologii klinicznej dziecka), i jest z nim związana zawodowo do chwili obecnej, pełniąc aktualnie funkcję kierownika Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka
i Rodziny.

W swojej pracy zawodowej od początku zajmowała się problematyką trudności szkolnych u dzieci, równolegle prowadząc badania naukowe
i zdobywając doświadczenie kliniczne w diagnozie i terapii.

Od wielu lat prowadzi zajęcia terapeutyczne w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW, a także praktykę kliniczną w niepublicznej Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej Pro Psyche Junior w Warszawie. Jej aktualne badania naukowe dotyczą dzieci z objawami ADHD, heterogeniczności zaburzenia, problemów motywacyjnych dzieci z ADHD, relacji
w rodzinach tych dzieci.

Zastępca przewodniczącej

Dr hab. n. hum., prof. UW Agnieszka Maryniak jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dziecka. W 1992 roku rozpoczęła pracę w Klinice Neurochirurgii Instytutu "Pomnik" Centrum Zdrowia Dziecka, co ukierunkowało jej zainteresowania kliniczne i naukowe w stronę neuropsychologii rozwojowej. Do listopada 2013 roku pracowała w Instytucie "Pomnik" Centrum Zdrowia Dziecka. Od 2014 roku jest zatrudniona w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka    i Rodziny Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z chorobami układu nerwowego (guzy mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, wady rozwojowe OUN, padaczka lekooporna), a także z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym przede wszystkim z zaburzeniami rozwoju mowy. Drugim obszarem jej zainteresowań zawodowych są psychologiczne i neuropsychologiczne aspekty zaburzeń rytmu serca u dzieci i dorosłych. Współpracuje z kilkoma wyższymi uczelniami (Uniwersytet Warszawski, UMCS w Lublinie, SWPS), głównie prowadząc wykłady na studiach podyplomowych. Prowadzi praktykę kliniczną w Poradni Pro Psyche Junior.

Sekretarz

Monika Biała jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dziecka, w ramach kształcenia podyplomowego uzyskała
I stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.

Pracowała w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,
w szkole jako psycholog szkolny, a obecnie jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Warszawie. Jest autorką książek
i artykułów dotyczących problemów dzieci, adresowanych do psychologów praktyków, nauczycieli i rodziców.

Jej aktualne zainteresowania zawodowe dotyczą specyfiki diagnozy psychologicznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Skarbnik

Marta Grzybowska jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dziecka. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała na oddziale neurologii dziecięcej w Szpitalu w Zagórzu.

Od ponad 20 lat jest pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznych, początkowo w Kolnie (województwo podlaskie), gdzie konsultowała też dzieci w poradni zdrowia psychicznego oraz była członkiem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 20
w Warszawie.

Członek Zarządu

Dr hab. Joanna Radoszewska ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizację psychologii klinicznej dziecka) i jest zatrudniona w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW.

W pracy zawodowej łączy zainteresowania kliniczne i badawcze, zajmując się problematyką psychologicznych mechanizmów powstawania i utrzymywanie się otyłości i zaburzeń jedzenia u dzieci
i adolescentów. Drugi obszar jej zainteresowań zawodowych stanowią psychiczne trudności dzieci chorych somatycznie i ich rodzin.

Prowadzi konsultacje i zajęcia dla dzieci i rodziców w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW. Jej aktualne badania dotyczą dzieci odmawiających jedzenia, relacji rodzic-dziecko odmawiające jedzenia oraz relacji w rodzinach tych dzieci.

Członek Zarządu

Katarzyna Malec jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dziecka.

Pracowała w żłobkach i przedszkolach, gdzie zajmowała się pomocą psychologiczną dla małych dzieci oraz konsultacjami  dla rodziców i opiekunów.  Prowadzi też zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w klubach dla rodzin.

Jej zainteresowania zawodowe dotyczą tworzenia standardów jakości opieki i edukacji dla małych dzieci, wczesnego wspomaganie rozwoju  oraz różnic temperamentalnych  między dziećmi. 

Obecnie pracuje jako asystent naukowy w Pracowni Neurokognitywistyki Rozwojowej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzi praktykę kliniczną w Poradni Pro Psyche Junior.

Katarzyna Malec

 

XNie pokazuj więcej tego powiadomienia Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.